درباره یزد مدیا

همراه و هم قدم با کسب و کارهای شما

یزدمدیا؛ آژانس دیجیتال مارکتینگ و تبلیغات 360 درجه

ما یک تیم پرتلاش و ایده پرداز برای دنیای کسب و شما هستیم. گاهی با بسترسازی های دیجیتال مثل وب سایت و شبکه های اجتماعی جاده سازی میکنیم و گاهی با فانوس تولید محتوای خلاقانه و کمپین های تبلیغاتی فول سرویس در فضای آنلاین و آفلاین روشنی بخش مسیر کسب و کار می شویم.

دلیل همکاری برندهای کوچیک و بزرگ با ما، همین سرعت عمل و کیفیت درخواستی متناسب با بودجه و زمان کسب و کارها هست. بخاطر لطف و محبت همیاری شما در طول این سال‌ها، تصمیم داریم تا با خدمات 360 درجه به شکل اقتصادی در کنارتون باشیم تا همواره با سرعت و کیفیت زیاد در مسیر جذب مشتریان و کسب سودآوری بیشتر قدم بردارین.

ما در یزدمدیا برای منابع انسانی و مالی مشتری هامون ارزش قائلیم. برای همین متناسب با جایگاه هر کسب و کار نسبت به رقبا و بازار هدف آن مشاوره میدهیم و برنامه ی تبلیغاتی اجرایی آنلاین و آفلاین ارائه می‌دهیم.

درباره یزد مدیا

همراه و هم قدم با کسب و کارهای شما

یزدمدیا؛ آژانس دیجیتال مارکتینگ و تبلیغات 360 درجه

 

ما یک تیم پرتلاش و ایده پرداز برای دنیای کسب و شما هستیم. گاهی با بسترسازی های دیجیتال مثل وب سایت و شبکه های اجتماعی جاده سازی میکنیم و گاهی با فانوس تولید محتوای خلاقانه و کمپین های تبلیغاتی فول سرویس در فضای آنلاین و آفلاین روشنی بخش مسیر کسب و کار می شویم.

 

دلیل همکاری برندهای کوچیک و بزرگ با ما، همین سرعت عمل و کیفیت درخواستی متناسب با بودجه و زمان کسب و کارها هست. بخاطر لطف و محبت همیاری شما در طول این سال‌ها، تصمیم داریم تا با خدمات 360 درجه به شکل اقتصادی در کنارتون باشیم تا همواره با سرعت و کیفیت زیاد در مسیر جذب مشتریان و کسب سودآوری بیشتر قدم بردارین.

 

ما در یزدمدیا برای منابع انسانی و مالی مشتری هامون ارزش قائلیم. برای همین متناسب با جایگاه هر کسب و کار نسبت به رقبا و بازار هدف آن مشاوره میدهیم و برنامه ی تبلیغاتی اجرایی آنلاین و آفلاین ارائه می‌دهیم.

4000تعداد پروژه
46تعداد خدمات
48تعداد نیروهای متخصص
130تعداد مشتریان وفادار